Evaphone

Truy cập

3,2 (17) WebVoice Tính phí 6.143 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

Vô cùng đơn giản, dễ sử dụng, không tính phí dịch vụ, thậm chí không yêu cầu đăng ký tài khoản, sử dụng công nghệ VoIP để tạo cuộc gọi quốc tế với giá rẻ, cung cấp thời gian gọi miễn phí có giới hạn trong ngày:

Giao diện điều khiển chính gồm có 3 tab:

- Phone: người dùng điền số điện thoại tương ứng với mã quốc gia được cung cấp sẵn trong menu.

- Free minutes: thời gian miễn phí được tính và áp dụng đối với từng quốc gia.

- Price: thông tin, giá cả cụ thể có bao gồm cả thuế, tính theo đơn vị USD.

3,2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Lượt xem: 6.196
  • Lượt tải: 6.143
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức: