Access Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,4 MB
  • Lượt xem: 1.197
  • Lượt tải: 1.161
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Access Recovery sẽ sửa chữa cơ sở dữ liệu Microsoft Access bị lỗi, khôi phục khóa hoặc phục hồi các file Access 2000-2007 .mdb và .accdb từ ổ bị hỏng.

Sửa chữa cơ sở dữ liệu bị lỗi. Bạn không thể truy cập cơ sở dữ liệu cục bộ bởi lỗi dữ liệu? Sửa chữa cơ sở dữ liệu Access tự động với phần mềm này.

Access Recovery

Không giống với các công cụ khôi phục cơ sở dữ liệu khác, Access Recovery không hạn chế hoạt động của nó khi chữa lỗi header cơ sở dữ liệu hoặc sửa chữa cấu trúc bị hỏng. Thay vào đó, Access Recovery tái cấu trúc lại toàn bộ cấu trúc của một cơ sở dữ liệu bằng cách cắt bản ghi cơ sở dữ liệu, và cho bản ghi quay trở lại làm việc như bình thường. Tất cả các bản ghi đều được khôi phục cẩn thận, bao gồm dữ liệu bảng và các truy vấn.

Access Recovery không báo giờ thay thế cơ sở dữ liệu MDB gốc, tạo cơ sở dữ liệu mới trong định dạng MS Access 2000-2003 và xuất các bản ghi đã khôi phục được sang cơ sở dữ liệu mới tạo.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.