ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET 3.3.0 Xem file PDF cho ứng dụng ASP.NET

Tải về

3 (1) Outside Software Dùng thử 47 Dung lượng: 24,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET là phần mềm đơn giản và rất dễ sử dụng, cho phép người dùng thêm khả năng xem file PDF vào ứng dụng Windows Forms hoặc ASP.NET.

File và thư mục của ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET
Các file và thư mục được gói trong file nén của ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET

ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET có thể được link tới bất kì ứng dụng Windows Forms hay ASP.NET nào, thêm vào đó tính năng mở file PDF cho phần mềm của bạn. Với phần mềm này, người dùng không chỉ xem mà còn có thể điều hướng, in và nhiều khả năng khác cho ứng dụng Windows Forms.

Đặc điểm chính của ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET

 • Kiểm soát người dùng và mẫu cho .NET 2.0, .NET 3.4, .NET 4.0.
 • Hiển thị file PDF trong ứng dụng WinForms.
 • Điều hướng và in file PDF.
 • Thư viện phát triển và mẫu hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu phần mềm ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET

ExperPDF PDF Viewer for ASP.NET có thể được sử dụng với ứng dụng ASP.NET 2.0 hoặc ASP.NET 4.0 để hiển thị file PDF bên trong trang ASP.NET và cho phép người dùng ứng dụng duyệt và in file PDF. Nguồn của file PDF có thể là đường dẫn URL hoặc 1 luồng dữ liệu (stream of bytes). Phần mềm yêu cầu có Adobe Acrobat Reader được cài đặt vào máy client.

Phần mềm được sử dụng như một assembly đơn với file PdfViewerAspNet.dll. Lớp chính được xác định bởi assembly này là lớp PDFViewer. Trong file HTML, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết cho cách thêm ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET vào Microsoft Visual Studio Toolbox, hiển thị file PDF từ stream, hiển thị file PDF từ URL và chạy các mẫu trong thư mục Samples. Khả năng chạy mẫu sẽ yêu cầu người dùng có Microsoft Visual Studio 2005.

Hướng dẫn sử dụng chi tiết trong file HTML
Hướng dẫn chi tiết trong file HTML của ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET

Với các hướng dẫn chi tiết và tính năng hữu ích, ExpertPDF PDF Viewer for ASP.NET sẽ giúp các nhà phát triển thêm tính năng đọc file PDF vào các phần mềm, ứng dụng Windows Forms hoặc ASP.NET của mình.

Nguyễn Thúy

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.3.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 24,8 MB
 • Lượt xem: 178
 • Lượt tải: 47
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm