Flickriver

Truy cập

3 (1) Flickriver Miễn phí 650 Ngày:

Flickriver là cỗ máy tìm kiếm có giao diện làm việc đơn giản khác trên Flickr. Bạn có thể tìm kiếm các bức ảnh theo nhóm, người sử dụng, tag… và những bức ảnh này được hiện thị trên trang bố trí cách hợp lý như: ảnh gần đây nhất, ảnh yêu thích nhất. Bạn có thể lựa chọn các kích thước hợp lý. Cái hay là mỗi bức ảnh đều được giải thích bối cảnh ra đời mà dân “phó nháy” lựa chọn.
Flickriver là nơi chia sẻ những bức ảnh chuyên nghiệp của dân “phó nháy”

Hơn nữa, mỗi bức ảnh đều đưa ra các thông số, loại máy ảnh, tốc độ chụp/giây,… rất tiện cho những người không phải dân chuyên nghiệp về ảnh có thể học hỏi từ các bức ảnh tuyệt đẹp ở đây.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 660
  • Lượt tải: 650
  • Ngày:
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức: