FanFeedr for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 883 KB
  • Lượt xem: 359
  • Lượt tải: 352
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

Bạn có thể nhận tất cả các tin tức thể thao cá nhân trên thiết bị Android của mình?

Cách dễ nhất để có được điều đó là hãy chọn các đội,các danh mục tin tức thể thao mà bạn yêu thích và sử dụng trên FanFeedr và sau đó đăng nhập vào ứng dụng Android. Tất cả các lựa chọn của bạn sẽ chỉ hiển thị tự động trong FanFeed của bạn.

FanFeedr for Android

Theo TG.Android

Liên kết tải về

Link Download chính thức: