FB Limiter

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 2.892
  • Lượt tải: 2.850
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Bạn là một nhà quản lý, là phụ huynh, bạn muốn giới hạn việc truy cập facebook và youtube của nhân viên hay con cái mình. FB Limiter sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

FB Limiter cung cấp cho bạn pass để ngoài bạn ra không ai có thể sử dụng, thay đổi, gỡ bỏ cài đặt ứng dụng FB Limiter để thiết lập lại các bảo vệ.

Ngoài ra, FB Limiter còn cho bạn cách khóa facebook với thời gian cụ thể (1 giờ - 7 ngày) và trong thời gian đó, facebook không thể mở, nếu muốn mở facebook hoặc youtube trong khoảng thời gian bị khóa thì phải có pass.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.