File Savr

Truy cập
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 691
  • Lượt tải: 676
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

File Savr - Lưu trữ và sao lưu trực tuyến miễn phí

Các tính năng:
- Tải lên những tập tin lên đến 2GB với tài khoản miễn phí.
- 30 ngày dùng thử miễn phí nếu bạn mún đăng ký Premium.
- Thanh toán thấp: 0,99$/tháng.
- Thành viên miễn phí/trả phí đều có thể tải lên các tập tin lên đến 5GB.
- Tải khoản trả phí được cung cấp không gian lưu trữ lên đến 100GB.

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: