Firefox Environment Backup Extension

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 894 KB
  • Lượt xem: 533
  • Lượt tải: 526
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 3.0 - 3.7a4pre
Giới thiệu

Viết tắt là FEBE, addon này có khả năng sao lưu các add-on mà bạn đang dùng thành file .xpi để có thể đồng bộ giữa trình duyệt ở nhà và ở văn phòng của bạn. Không chỉ add-on mà ứng dụng này còn làm việc với cả theme, bookmark, các thiết lập, mật khẩu và cookie nữa. Sau khi cài đặt xong, chỉ cần một cú click chuột là bạn có thể lên kế hoạch tự động sao lưu.

FEBE

Theo TGDD

Liên kết tải về