FMR Memory Cleaner for Android Giải phóng bộ nhớ trên thiết bị Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,2 ★ 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 255 KB
  • Lượt xem: 1.213
  • Lượt tải: 1.207
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

FMR Memory Cleaner là tiện ích hữu hiệu được dùng để giải phóng bộ nhớ, xóa bỏ những ứng dụng đang hoạt động nhưng làm tiêu tốn bộ nhớ trên thiết bị của bạn.

Tính năng chính:

• Cấp phát rất nhiều bộ nhớ trong suốt quá trình dọn dẹp.

• Hệ thống sẽ loại bỏ hầu hết những ứng dụng và dịch vụ đang chạy cùng lúc. Nâng cao tính năng chống phân mảnh bộ nhớ.

• Dịch vụ (widget) tự động được khởi động lại bởi hệ thống.

• Sau khi khởi động, các ứng dụng sẽ tiêu tốn ít bộ nhớ hơn.

Sử dụng tiện ích khi:

• Bạn cảm thấy hệ thống hoạt động chậm hơn.

• Sử dụng ứng dụng trong thời gian dài.

FMR Memory Cleaner for Android

Đặng Hương

Liên kết tải về
Tìm thêm: Memory Cleaner