Folder Vault 2.0.0.8

Link Download Folder Vault chính:
🖼️
 • FileStream Secure Disk

 • FileStream Secure Disk 1.7.1 là một phần mềm hoàn hảo giúp bạn bảo vệ mọi thông tin cá nhân trước những cuộc xâm nhập bất hợp pháp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AVG File Server Edition 2012

 • AVG File Server Edition 2012 là phần mềm giúp bảo vệ các tập tin Server của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Đảm bảo rằng tập tin Server luôn được bảo vệ với AVG Anti-Virus, Anti-Spyware và Smart Anti-Rootkit.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WinLock Pro Công cụ bảo mật dữ liệu

 • WinLock Pro 5.25 là giải pháp bảo mật thông minh cho máy tính cá nhân và công cộng. Nó là một ứng dụng đảm bảo rằng chỉ những người được phép mới có thể truy cập những thông tin nhạy cảm trên máy bạn.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Lark File Encryption

 • Lark File Encryption là công cụ mã hóa tập tin mạnh mẽ, có thể sử dụng để bảo vệ các tập tin của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn tập tin nguồn, sau đó nhập mật khẩu yêu cầu để giải mã.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu