Fugu 1.2.0 for Mac

Tải về
3 (1) Research Systems Unix Group Miễn phí 381 Dung lượng: 827 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.4 Intel/10.3/10.4 PPC/10.3.9

Fugu là một công cụ đồ họa được phát triển từ ứng dụng dạng dòng lệnh Secure File Transfer. Cơ bản, Secure File Transfer Protocol (SFTP) rất giống với File Transfer Protocol (FTP), chỉ có một điểm khác biệt với FTP đó là khi sử dụng SFTP thì toàn bộ phiên là việc được mã hóa, do đó giảm thiểu khả năng bị tác động bởi các công cụ nhóm ba. Ngoài ra Fugu cũng hỗ trợ cho giao thức truyền file SCP, và khả năng tạo các đường hầm bảo mật qua SSH.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 827 KB
  • Lượt xem: 383
  • Lượt tải: 381
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/10.4 Intel/10.3/10.4 PPC/10.3.9
Liên kết tải về

Link Download chính thức: