Offline Downloader

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 627,5 KB
  • Lượt xem: 1.397
  • Lượt tải: 1.381
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu

Offline Downloader được thiết kế để download những website chính xác theo cách mà bạn muốn, bao gồm hoặc loại trừ phần nào bạn không mong muốn. Chương trình có một browser được built-in cho phép bạn quét tất cả các website cả online lẫn offline trong chính ổ đĩa cứng của bạn. Offline Downloader có thể chuyển các html-link sang các link tương đối, cho phép bạn có thể chuyển thông tin dễ dàng sang CD hay ổ đĩa khác. Khả năng lọc của chương trình rất cao theo kiểu hoặc tên tài liệu, hay theo độ sâu định trước của trang web. Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn để chỉ download một số trang đầu tiên của bất kỳ một site nào được đưa ra.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.