Good for Enterprise cho iOS 3.4.0 Quản lý và bảo mật iPhone/iPad

Tải về
3 (1) Good Technology Miễn phí 392 Dung lượng: 8,7 MB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 hoặc mới hơn

Good Technology là phần mềm quản lý và bảo mật có thể chạy trên các thiết bị iSO

EMAIL

Thông báo thanh trạng thái đồng bộ
Thư mục thuê bao với lịch sử email
Di chuyển tin nhắn giữa các thư mục
Bộ lọc thư theo
unread, chưa đọc hoặc ưu tiên
Phân loại tin nhắn của người gửi, ngày tháng hoặc chủ đề
Flag để theo dõi
Xem file đính kèm
Tìm kiếm thư mục email
Custom chữ ký
Di chuyển/xóa
email số lượng lớn

LỊCH

Lịch nhắc nhở thông báo
Tạo/chỉnh sửa các cuộc họp định kỳ (Exchange chỉ)
Hiển thị cuộc họp như miễn phí/bận/tạm/OOO
Đánh dấu các cuộc họp riêng tư

An Nhiên (theo itunes.apple)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.4.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 8,7 MB
  • Lượt xem: 399
  • Lượt tải: 392
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 hoặc mới hơn
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế