Handy Keylogger

Tải về

3 (1) WideStep Security Software Dùng thử 873 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003

Bạn muốn biết được con mình hoặc vợ mình đang làm gì trên máy tính của bạn? Hãy nhận một phần mềm keylogger và bạn sẽ được thông báo.

Handy Keylogger 4.0 là phiên bản mới của phần mềm keylogger đã được nhận giải thưởng, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát máy tính, và hoàn toàn không bị phát hiện bởi người khác. Với phần mềm này, bạn có thể bắt đầu giám sát ẩn chỉ với một vài lần kích sau khi hoàn thành donwload. Handy keylogger thực hiện công việc rất tốt với 4 chế độ ghi: bản ghi nhấn phím, bản ghi clipboard, bản chụp màn hình và các trang đã truy cập.

Các tính năng chính của Handy Keylogger:

Keystroke Logger: Handy Keylogger sẽ "âm thầm" ghi lại tất cả những lần nhấn phím và người dùng khác không thể biết được trừ bạn. Với phần mềm này, bạn đã có được bản báo cáo giám sát chi tiết nhất trong hệ thống Win 9x, NT và 2003.

Giám sát Clipboard: Nếu ai đó nhận được mật khẩu không hợp pháp hoặc tên đăng nhập qua email, họ sẽ copy nó vào clipboard. Phần mềm này cũng có thể dò tìm ra chúng.

Chế độ không thể bị phát hiện: Với Handy Keylogger, không có một nút hay icon nào được hiển thị: trong thanh tác vụ, danh sách Process, danh sách Task Manager, khay hệ thống, danh sách tháo gỡ. Không ai biết được sự hiện diện của nó.

Theo dõi mật khẩu: Mỗi khi người dùng gõ mật khẩu, bạn có thể nắm bắt chúng và lưu lại vào một bản ghi và chỉ bạn xem được.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 879
  • Lượt tải: 873
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003
Liên kết tải về
Link Download chính thức: