Micro keylogger

Tải về
5 (2) PC Keylogger Dùng thử 1.933 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Micro Keylogger là phần mềm keylogger ẩn, cho phép bạn theo dõi tất cả những gì xảy ra trên máy tính của mình. Đây không chỉ là phần mềm Windows 32bit Keylogger mà còn là 64bit Keylogger cho hệ điều hành Windows 7/Vista/XP 64bit. Micro Keylogger hoạt động ẩn bên trong background để theo dõi máy tính của bạn. Phần mềm này cho phép bạn bí mật theo dõi tất cả các hoạt động trên máy tính người dùng. Bạn có thể biết được những gì con bạn hoặc đồng nghiệp đang làm trên máy tính và duy trì một bản sao lưu của dữ liệu đã đánh với Micro keylogger. Khi xa nhà, bạn có thể tự động nhận bản ghi qua email hoặc FTP.

Các tính năng chính:

Keystrokes Logging - phần mềm này có thể ghi lại tất cả những lần nhấn phím, bao gồm cả mật khẩu, trong những phần mềm đã được sử dụng trên máy tính.

Web Logging - Micro keylogger có thể ghi lại tất cả các hoạt động trên web, bao gồm địa chỉ URL các trang đã vào, tiêu đề trang, và các đường link đã kích cùng với thời gian truy cập.

Screenshot Logging - Tính năng này được coi là toàn diện nhất khi nó mang lại cho bạn bức ảnh sống động của máy tính giống như bạn cài đặt một chiếc camera theo dõi.
Tính năng lọc: Micro Keylogger cho phép bạn không chỉ theo dõi các ứng dụng được dùng và trang web đã truy cập mà còn có thể lọc chúng.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 1.962
  • Lượt tải: 1.933
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế