Hiệu ứng chuyển ảnh - JavaScript

Tải về

2,9 (22) Miễn phí 18.889 Dung lượng: 6 KB Ngày:

Xin giới thiệu cùng các bạn hiệu ứng chuyển tiếp đơn giản mà thật đẹp mắt. Mỗi khi người dùng nhấp chuột vào nút “Play” thì “Trang 1” và “Trang 2” sẽ được hoán đổi cho nhau.

Bạn cũng có thể cài đặt thêm phần tự chuyển đổi theo thời gian cho trước.

Theo Echip

2,9 Mời bạn đánh giá!
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6 KB
  • Lượt xem: 19.978
  • Lượt tải: 18.889
  • Ngày: