Đồng hồ theo chuột - JavaScript Tạo đồng hồ di chuyển theo chuột

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 72 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 12,8 KB
  • Lượt xem: 90.780
  • Lượt tải: 88.573
  • Ngày:
Giới thiệu

Có thể các bạn đã quen thuộc với những dòng chữ hoặc hiệu ứng theo chuột, xin giới thiệu chương trình tạo đồng hồ di chuyển theo chuột. Bạn có thể thay đổi tùy ý dòng chữ xoay bên ngoài ở phần đầu chương trình.

Đồng hồ theo chuột - JavaScript

Liên kết tải về