Javascript PopWin EX

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 379 KB
  • Lượt xem: 2.411
  • Lượt tải: 2.303
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Giới thiệu

Javascript PopWin EX là chương trình tạo 1 cửa sổ popup có thể tự động mất sau 1 khoảng thời gian. Và bạn cũng không cần phải viết bất cứ 1 đoạn mã nào, chương trình sẽ làm hộ bạn. Những file cần thiết để upload lên server cũng sẽ được nhớ đúng chỗ giúp bạn dễ dàng upload.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: