Javascript PopWin EX

Tải về

4 (2) Usingit Dùng thử 2.342 Dung lượng: 379 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT

Javascript PopWin EX là chương trình tạo 1 cửa sổ popup có thể tự động mất sau 1 khoảng thời gian. Và bạn cũng không cần phải viết bất cứ 1 đoạn mã nào, chương trình sẽ làm hộ bạn. Những file cần thiết để upload lên server cũng sẽ được nhớ đúng chỗ giúp bạn dễ dàng upload.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 379 KB
  • Lượt xem: 2.515
  • Lượt tải: 2.342
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức: