Office Deployment Tool 2016 16.0.10321.33602 Công cụ tải và cài đặt Office 365 ProPlus

Tải về
5 (1) Microsoft Miễn phí 774 Dung lượng: 2,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10

Office Deployment Tool (ODT) là công cụ dòng lệnh, cho phép người dùng tải và cài đặt Office 365 ProPlus cho hệ thống máy khách.

Ngoài ra, Office Deployment Tool cũng mở rộng quyền kiểm soát của người dùng khi cài đặt Office: bạn có thể xác định gói sản phẩm và ngôn ngữ được cài đặt, cách cập nhật sản phẩm, hiển thị hoặc không hiển thị quy trình cài đặt cho người dùng.

Download Office Deployment Tool 2016 rồi chạy file tự giải nén, bao gồm Office Deployment Tool executable (setup.exe) và file thiết lập mẫu (configuration.xml).

Cách sử dụng Office Deployment Tool

Office Deployment Tool bao gồm 2 file: setup.exe và configuration.xml. Để sử dụng công cụ này, bạn chỉnh sửa file config để chọn những tùy chọn mong muốn, sau đó chạy file setup.exe từ dòng lệnh. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa file config để tải bản Office tiếng Anh 32-bit, sửa file để cài bản Office tiếng Anh 32-bit tự động nhận EULA và không cần publisher.

Công cụ tải và cài Office 365 ProPlus

Khi chạy Office Deployment Tool, bạn cung cấp vị trí của file config và xác định chế độ mà chương trình ODT chạy:

 • Để tải các sản phẩm và gói ngôn ngữ của Office 365 Professional Plus, sử dụng chế độ download. Ví dụ: setup.exe /download downloadconfig.xml. Lưu ý khi tải Office vào thư mục có chứa sẵn bản Office, ODT sẽ tiết kiệm băng thông bằng cách chỉ tải những file còn thiếu. Ví dụ, nếu bạn dùng Office Deployment Tool để tải Office tiếng Anh và tiếng Đức vào thư mục đã có Office tiếng Anh, công cụ này chỉ tải thêm gói ngôn ngữ tiếng Đức.
 • Để cài đặt các sản phẩm và gói ngôn ngữ Office 365 Pro Plus trên máy khách, hãy sử dụng chế độ Configure. Bạn cũng có thể dùng chế độ này để xóa và cập nhật các gói Office, ngôn ngữ khác. Ví dụ: setup.exe /configure installconfig.xml.
 • Để áp dụng các thiết lập ứng dụng mới cho máy khách đã cài sẵn Office 365 ProPlus, sử dụng chế độ Customize. Chế độ này sẽ chỉ áp dụng các thiết lập ứng dụng mà không thay đổi thiết lập triển khai chương trình. Ví dụ: setup.exe /customize appsettingsconfig.xml.
 • Để tạo gói App-V từ các sản phẩm và gói ngôn ngữ Office 365 ProPlus đã tải, sử dụng chế độ Packager. Ví dụ: setup.exe /packager packageconfig.xml.

Cũng có thể dùng chế độ Help để đọc hỗ trợ dòng lệnh cho công cụ này.

Hỗ trợ hệ điều hành:

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

Loc Nguyen

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 16.0.10321.33602
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 1.853
 • Lượt tải: 774
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Server 2008/7/8/Server 2012/8.1/10
Tìm thêm: Office 365

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm