Hướng dẫn dùng MidJourney AI để tạo hình ảnh

  • 1 Đánh giá

MidJourney cung cấp chương trình AI tạo ra hình ảnh từ các mô tả văn bản, tương tự như DALL-E của OpenAI vad Stable Diffusion. Với MidJourney, người dùng có thể tạo hình ảnh bằng cách tương tác với bot Discord của Midjourney thông qua các lệnh cụ thể.

Midjourney là một nền tảng sáng tạo cho phép người dùng tạo ra các thế giới, nhân vật và hình ảnh độc đáo thông qua việc sử dụng các mô tả văn bản ngắn. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách dùng MidJourney AI để tạo tác phẩm nghệ thuật thông qua đoạn văn bản mô tả.

Tham gia Discord

Để truy cập dịch vụ, người dùng cần phải có tài khoản Discord. Truy cập Midjourney.com, chọn Join the Beta hoặc truy cập trực tiếp vào MidJourney Discord.

Tìm kênh dành cho người mới

Trên server MidJourney chính thức

Người dùng cần tìm các kênh mới trong mục Newcomer room và tham gia vào.

Trên các máy chủ khác

Mọi người có thể tạo hình ảnh bằng MidJourney Bot trên bất kỳ máy chủ nào đã mời Bot. Tìm hướng dẫn trên máy chủ đó về nơi sử dụng Bot.

Sử dụng lệnh /imagine

Giới thiệu về các lệnh

Để sử dụng MidJourney Bot trên Discord, người dùng cần nhập lệnh. Các lệnh này cho phép tạo hình ảnh, sửa đổi cài đặt mặc định, giám sát thông tin người dùng và thực hiện các hành động hữu ích khác.

Để tạo một hình ảnh, hãy sử dụng lệnh /imagine theo sau là một đoạn mô tả văn bản ngắn, được gọi là Prompt, để chỉ định loại hình ảnh mong muốn. Sau đó, bot sẽ tạo ra một hình ảnh duy nhất dựa trên văn bản đã nhập.

Sử dụng /image

  • Nhập /imagine trong cuộc hội thoại hoặc chọn lệnh /imagine từ cửa sổ bật lên.

  • Nhập mô tả về hình ảnh muốn tạo vào trường prompt.

  • Nhấn phím Enter để gửi tin nhắn.

Sau đó, hãy đợi MidJourney AI tạo hình ảnh dựa trên mô tả đã nhập trong khoảng 1 phút để tạo 4 tùy chọn. MidJourney cho phép thực 25 lần tạo hình ảnh, mọi người có thể dùng lệnh /info để xem số lần còn lại.

Xem lại các hình ảnh đã tạo

Sau khi tạo xong lưới hình ảnh ban đầu sẽ có 2 hàng nút xuất hiện:

  • U1 đến U4 - U thể hiện sự nâng cấp kích thước của hình ảnh đã chọn, tạo ra một phiên bản lớn hơn với các chi tiết bổ sung.
  • V1 đến V4 - V tạo ra các sửa đổi nhỏ của hình ảnh đã chọn trong lưới. Điều này tạo ra một lưới hình ảnh mới có phong cách và bố cục tương tự như hình ảnh đã chọn ban đầu.

Gửi hình ảnh cuối cùng cho chính mình bằng cách sử dụng biểu tượng phong bì trong cuộc trò chuyện và lưu hoặc tải xuống hình ảnh để sử dụng trong tương lai.

Một số hình ảnh tạo ra từ MidJourney AI

Lệnh /imange: a flufffy corgi dog

Lệnh /imagine: Indian version of Rick and Morty from an alternate reality in a parallel universe style 4b

Lệnh /imagine: advanced form of life inside ocean

Cập nhật: 25/03/2023
  • 85 lượt xem