Những mẹo sử dụng ChatGPT để viết code

  • 3 Đánh giá

ChatGPT là một chatbot AI đáng kinh ngạc, cung cấp đáp án cho mọi thắc mắc của người dùng. Một trong những cách dùng ChatGPT sáng tạo và hữu ích nhất đó là hỗ trợ viết code.

Chatbot này hiểu cả về ngôn ngữ code, giúp tạo các đoạn code nhanh chóng hoặc xác định các sự cố với code, giải thích chính xác lý do tại sao nó không hoạt động,... Tuy nhiên có một số lưu ích khi dùng ChatGPT để làm việc với code nhằm đảm bảo nó hoạt động đúng cách. Bài viết này sẽ cung cấp một số mẹo cần biết khi sử dụng ChatGPT để viết code, fix lỗi,...

Tránh viết thiếu nội dung văn bản

ChatGPT có giới hạn đầu ra văn bản, nhưng điều này có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách gõ “tiếp tục”.

Nếu "tiếp tục" trả về với một giải pháp hơi khác, người dùng có thể phải quay lại và sửa tên biến hoặc thay đổi thứ tự của các đối số trên các hàm.

Nếu đặt quá nhiều câu hỏi trong một cuộc trò chuyện, thì sẽ bị mất ngữ cảnh vì nó chỉ chuyển tiếp một lượng giới hạn cuộc trò chuyện trước đó mỗi khi người dùng đặt một câu hỏi mới.

Để giải quyết vấn đề này và giữ lại đầy đủ văn bản, người dùng có thể chỉnh sửa câu hỏi trước đó và hỏi nó một câu hỏi hoàn toàn khác. ChatGPT sẽ vẫn giữ lại ngữ cảnh từ trước đó rất nhiều, điều này rất hữu ích khi đặt câu hỏi mã hóa về các tệp khác nhau trong cùng một ứng dụng.

Một mẹo khác là nhập yêu cầu "Viết lại <bất kỳ thay đổi nào mình muốn>" để ChatGPT sửa đổi câu trả lời của nó. Một số ví dụ cụ thể theo đầu ra mong muốn là "Dạy tôi về code…", "Viết code về…" đều sẽ đưa ra các kiểu câu trả lời khác nhau.

Đặt câu hỏi, yêu cầu ngắn gọn và chính xác

Đôi khi, những câu dài và phức tạp có thể gây tác dụng ngược lại, vì vậy tốt nhất người dùng nên giữ mọi thứ ngắn gọn và chính xác. Nếu giao cho ChatGPT quá nhiều nhiệm vụ hoặc câu trả lời yêu cầu văn bản mở rộng, nó có thể từ chối trả lời/trợ giúp.

Tốt nhất là mô tả chương trình và sau đó yêu cầu từng tính năng riêng biệt trong khi chỉ định các câu hỏi tương thích với code trước đó. Một khi làm điều này, mọi người có thể nhận được hiệu quả mong muốn.

Viết tài liệu mô tả code

ChatGPT có thể hỗ trợ viết tài liệu ngắn gọn và rõ ràng cho code của người dùng, bao gồm các tệp README.md cho các dự án. Bằng cách cung cấp cho chatbot thông tin về code, nó có thể tạo tài liệu chi tiết giải thích cách thức hoạt động và cách sử dụng nó.

Các bước cần thực hiện bao gồm:

  • Cung cấp văn bản với đoạn code chức năng mà mình muốn ghi lại và đảm bảo thêm đủ ngữ cảnh.
  • Cung cấp thêm chi tiết nếu được yêu cầu.

Hoàn thành code

Bằng cách dán các đoạn code và văn bản gợi ý, ChatGPT có thể giúp hoàn thành code. Điều này mở ra cơ hội cho các kỹ thuật giải quyết vấn đề khác nhau. Thông qua đó, một vòng phản hồi có thể được thiết lập để làm rõ các dòng code cụ thể, giúp hiểu sâu hơn về các cải tiến tiềm năng mà người dùng có thể thực hiện.

Cập nhật: 05/02/2023
  • 141 lượt xem
Xem thêm: ChatGPT