Intelore Access Password Recovery Khôi phục mật khẩu Access

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 362
  • Lượt tải: 356
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Server 2003/Vista
Giới thiệu

Intelore Access Password Recovery là công cụ khôi phục nhanh chóng mật khẩu bị mất hoặc quên dành cho tất cả phương thức bảo vệ database bao gồm mật khẩu để mở và mật khẩu nhóm làm việc cấp độ người sử dụng. Nó có thể hỗ trợ cho mọi phiên bản và định dạng database của Microsoft Access gồm cả 2003.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng công cụ mạnh mẽ này để thực hiện công việc sao cho hiệu quả nhất.

Intelore Access Password Recovery

Tính năng:

• Khôi phục mật khẩu MS Access để mở mà không cần biết đến độ dài và phức tạp của nó (*.mdb, *.mde).

• Khôi phục tất cả tài khoản người dùng và mật khẩu (bảo mật cấp độ người sử dụng) đối với file nhóm làm việc (*.mdw, *.mda).

• Khôi phục tất cả dữ liệu yêu cầu để khắc phục xung đột truy cập với quyền bị hạn chế.

• Khôi phục nhanh chóng thông tin về nhóm và người sử dụng. Cho phép truy cập vào database thông qua quyền admin (hoặc người sử dụng có quyền khác).

• Khi file nhóm làm việc bị mất hoặc lỗi, sẽ xuất hiện cảnh báo sau: "You do not have the necessary permissions to use the object" (Bạn không có đủ quyền hạn để sử dụng đối tượng này). Access Password Recovery sẽ khôi phục mọi thông tin cần thiết về người sở hữu thư mục database và quyền hạn của họ. Việc này cho phép bạn dễ dàng khôi phục file nhóm làm việc.

• Hỗ trợ Unicode và khôi phục mật khẩu được nhập với mọi ngôn ngữ trên thế giới.

• Có thể xử lý đồng thời mật khẩu cho nhiều tài liệu.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft Access, bao gồm MS Access 2.0, MS Access 95 và 97, Microsoft Access 2000, 2002 (XP) và MS Access 2003.

• Khôi phục cả mật khẩu chứa lỗi đánh máy.

• Giao diện người sử dụng đơn giản.

Đặng Hương

Liên kết tải về