Systools Access Password Recovery Tool

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 393,5 KB
 • Lượt xem: 556
 • Lượt tải: 557
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista
Giới thiệu

Sử dụng công cụ "SysTools Access Password Recovery" để khôi phục mật khẩu cơ sở dữ liệu Access, dù nó bị mất hoặc người dùng quên. Phần mềm này cho phép bạn có thể khôi phục mật khẩu từ cơ sở dữ liệu MDB được bảo vệ cũng như hỗ trợ khôi phục mật khẩu mức độ người dùng và giúp bạn khôi phục mật khẩu từ file MDW.

Mật khẩu là rất cần thiết để bảo vệ cơ sở dữ liệu Access khỏi người dùng không hợp lệ bởi Microsoft Access là ứng dụng phổ biến nhất ở các văn phòng. Đôi khi, người dùng có thể quên mật khẩu hoặc bị mất khiến việc truy cập cơ sở dữ liệu MDB là điều không thể. Hãy thử sử dụng SysTools Access Password Recovery để mở khóa những cơ sở dữ liệu đã được mật khẩu bảo vệ này hoặc để khôi phục mật khẩu Access.

Systools Access Password Recovery là giải pháp khôi phục mật khẩu ngay lập tức bởi nó hoạt động nhanh, dễ sử dụng và khôi phục mật khẩu thành công chỉ với một vài bước.

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ khôi phục mật khẩu đối với file cơ sở dữ liệu của MS Access
 • Hỗ trợ khôi phục mật khẩu cấp độ người dùng được lưu trong file MDW
 • Cung cấp lựa chọn copy password để sao chép mật khẩu khôi phục được
 • Khôi phục mật khẩu MDB đa ngôn ngữ
 • Giao diện thân thiện người dùng.
Liên kết tải về