LiveWare Manager for Android Quản lý phụ kiện Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 460
  • Lượt tải: 456
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

LiveWare Manager for Android cho phép bạn kết nối các ứng dụng với phụ kiện. Sử dụng tai nghe, loa hoặc bộ sạc để bắt đầu một ứng dụng. LiveWare Manager sẽ tìm thấy, cài đặt và quản lý các ứng dụng này.

Với LiveWare Manager, các phụ kiện thông minh của bạn sẽ tương tác với các ứng dụng khi cần thiết. Các ứng dụng có thể được mở rộng cho các phụ kiện thông minh bởi các nhà phát triển Android.

LiveWare™ Manager

LiveWare™ Manager

An Nhiên

Liên kết tải về