Mass Folder Manager Suite Quản lý thư mục chuyên nghiệp

Tải về

3 (1) Prognext Dùng thử 440 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Wiindows 7/Vista/XP

Mass Folder Manager Suite là một công cụ quản lý thư mục chuyên nghiệp bao gồm: xem, xem trước, đăng nhập trực quan vào số liệu thống kê và quay lại sự lựa chọn lúc đầu.

Phần mềm giúp bạn phát hiện và sửa chữa bất kỳ thay đổi cũng như lỗi không mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc hiện có.

Mass Folder Manager Suite

Các tính năng chính:

Quản lý danh sách thư mục đầu vào

- Tự động thu thập các thư mục từ nhiều thư mục con thành một danh sách.

- Tùy chọn sử dụng bộ lọc trong thư mục.

- Loại bỏ các hướng dẫn sử dụng và các lỗi liên quan.

- Kết hợp các tính năng để cùng giải quyết một nhiệm vụ phức tạp.

- Tự động thêm nhiều danh sách thư mục vào cửa sổ, hoặc sử dụng tính năng tùy chọn nhập.

- Xem danh sách thư mục.

- Nhanh chóng loại trừ các danh sách được chọn.

- Dễ dàng chỉnh sửa danh sách thư mục trước hoặc sau khi xử lý thư mục.

- Xem cấu trúc con của thư mục được lựa chọn từ danh sách.

Tùy chọn thư mục xử lý

- Sao chép cấu trúc thư mục rỗng – chỉ sao chép cấu trúc thư mục mà không có tập tin.

- Sao chép đầy đủ bản sao cấu trúc thư mục với các tập tin được lựa chọn.

- Sao chép cấu trúc thư mục mà không có thư mục chính.

- Sao chép cấu trúc thư mục mà không có thư mục chính và các tập tin được lựa chọn.

- Xóa các tập tin được lựa chọn trong thư mục chính, giữ lại cấu trúc thư mục con với các tập tin.

- Xóa các tập tin được lựa chọn trong cấu trúc thư mục con, giữ lại cấu trúc thư mục rỗng.

- Xóa hoàn toàn cấu trúc thư mục con, giữ lại thư mục chính.

- Đổi tên thư mục hoặc cấu trúc thư mục.

An Nhiên

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 455
  • Lượt tải: 440
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Wiindows 7/Vista/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm