Microsoft Group Policy Management Console

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,6 MB
 • Lượt xem: 5.098
 • Lượt tải: 4.832
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Server 2003/XP
Giới thiệu

Microsoft Group Policy Management Console - GPMC - sẽ đơn giản hóa việc quản lý Group Policy bằng cách giúp việc thực thi Group Policy dễ dàng, dễ hiểu, dễ quản lý cũng như dễ giải quyết các vấn đề nảy sinh. GPMC còn cho phép tự động thực thi Group Policy qua script.

GPMC có thể sử dụng để quản lý thực thi Group Policy trên Windows Server 2003 và Windows 2000. Khách hàng có một license hợp lệ của Windows Server 2003 hay Windows 2000 Server có thể duy trì và sử dụng không hạn chế các bản copy của GPMC.

Microsoft Group Policy Management Console

Các tính năng chính:

- Giao diện người dùng nhất quán giúp Group Policy dễ sử dụng hơn nhiều

- Sao lưu/phục hồi Group Policy objects (GPOs)

- Nhập/xuất và copy/paste GPOs và lọc Windows Management Instrumentation (WMI)

- Quản lý đơn giản hơn các vấn đề bảo mật liên quan tới Group Policy

- Báo cáo HTML về việc cài đặt GPO và dữ liệu Resultant Set of Policy (RsoP)

Lamle

Kích Download

Thực hiện một trong những hành động sau:

 • Để bắt đầu cài đặt luôn, kích vào Open hoặc Run this program from its current location.
 • Để copy sang nơi lưu trữ khác, kích Save hoặc Save this program to disk.

Để cài đặt GPMC, chạy gói gpmc.msi. Sau khi chấp nhận End User License Agreement (EULA), tất cả các file cần thiết sẽ được cài đặt vào folder “%Program Files%\GPMC”.

Sau khi cài đặt GPMC, bạn có thể mở snap-in này theo một trong những phương pháp sau:

 • Mở file GPMC.msc đã được cấu hình sẵn bằng cách kích Start -> Run, gõ GPMC.msc và chọn OK. Hoặc, kích vào shortcut Group Policy Management trong folder Administrative Tools từ Control Panel.
 • Người dùng có thể tạo một console MMC có chứa snap-in GPMC. Thực hiện:

- Mở MMC bằng cách kích Start Run → gõ MMC và kích OK

- Từ menu File, chọn Add/Remove Snap-in, rồi kích Add.

- Kích Close rồi chọn OK.

GPMC bao gồm một số script mẫu. Chúng được cài đặt trong folder %ProgramFiles%\GPMC\Scripts. Bạn nên sử dụng cscript.exe để thực thi tất cả các script mẫu.

Liên kết tải về