Microsoft Lync Server 2010 Planning Tool RC

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 640
  • Lượt tải: 631
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7
Giới thiệu
Sử dụng công cụ Planing Tool tạo topology cho Lync Server

Microsoft Lync Server 2010 Planning tool phiên bản Release to Candidate sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi về tổ chức của bạn và các tính năng bạn quan tâm. Sau đó Planning tool sẽ dùng câu trả lời của bạn để giới thiệu một cấu trúc liên kết dựa vào các mô hình thử nghiệm người dùng Microsoft Lync Server 2010. Có thể tổ chức của bạn sẽ sử dụng một mô hình người dùng khác. Nếu vậy, bạn nên điều chỉnh cấu trúc liên kết khi cần thiết để phù hợp với nhu cầu tổ chức của bạn.
Bạn có thể tạo một topology bằng công cụ planning và export vào central store thông qua topology builder.
Sau khi cài đặt công cụ và khởi động planning tool, bạn chọn Getting Started như hình:
Cấu hình các thông số phù hợp với nhu cầu:

- Audio and Video Conferencing
(Âm thanh và hội thảo trực tuyến)
- Dial-In Conferencing (Hội thảo kết nối qua điện thoại)

- Web Conferencing (Hội thảo qua mạng)
- Enterprise Voice (Tiếng nói của doanh nghiệp)
- Exchange Unified Messaging (Trao đổi thông điệp thống nhất)
- Call Admission Control (Kiểm tra tiếp nhận cuộc gọi)
- Monitoring (Màn hình)
- Archiving (Lưu trữ)
- Federation (Sự thành lập liên đoàn)
- High Availability (Có hiệu lực cao)
- Network Connection (Kết nối mạng)
- Central site (Màn hình trung tâm)

Các bước tiếp theo chọn Next và thiết lập các tính năng cần thiết cho tới khi kết thúc.

Chúc các bạn thành công!

TrangNguyen (tổng hợp)

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo