Microsoft Network Monitor (32 bit)

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 12.690 Dung lượng: 6,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/ Server 2003/Server 2008/ Vista/XP

Microsoft Network Monitor là chương trình cho phép bạn chụp, xem và phân tích các dữ liệu mạng và các giao thức giải mã.

Bạn có thể dùng phần mềm này để trợ giúp cho việc chuẩn đoán các vấn đề liên quan đến mạng và các ứng dụng trên mạng.

Microsoft Network Monitor (32 bit)

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành:

Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 cho hệ thống Itanium-based, Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP 64-bit, Windows XP Service Pack 3.

- Phần cứng:

  • CPU: 1 GHz hoặc cao hơn.
  • Ram: 1GB hoặc cao hơn.
  • 60 MB ổ cứng trống.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,1 MB
  • Lượt xem: 12.797
  • Lượt tải: 12.690
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/ Server 2003/Server 2008/ Vista/XP
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế