MorningCoffee

Tải về

3 (1) SJML Miễn phí 236 Dung lượng: 106,5 KB Ngày: Yêu cầu: Firefox 2.0b1 - 3.6.*

Theo dõi các trang web yêu thích của bạn bằng add-on Morning Coffe này. Bạn có thể tổ chức các website sao cho chúng tự động cập nhật theo lịch và sau đó mở cho bạn xem vào những hôm đã được định trước trong kế hoạch.

MorningCoffee

Theo TGDD

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 106,5 KB
  • Lượt xem: 249
  • Lượt tải: 236
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 2.0b1 - 3.6.*
Liên kết tải về
Link Download chính thức: