Mozilla F1

Tải về
3 (1) Mozilla Labs Miễn phí 915 Dung lượng: 85 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7, Firefox 4.0b10pre - 4.0.*

Mozilla F1 0.8.0 hoạt động dưới dạng add-on cho Firefox 4.0, giúp bạn chia sẻ link nhanh chóng lên Facebook, Twitter, Google, Yahoo, LinkedIn ngay trên giao diện trình duyệt. Add-on hỗ trợ bạn đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản trên cùng một dịch vụ rất tiện lợi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 85 KB
  • Lượt xem: 940
  • Lượt tải: 915
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7, Firefox 4.0b10pre - 4.0.*
Liên kết tải về

Link Download chính thức: