MYAndroid Protection Antivirus For Android Bảo vệ điện thoại toàn diện

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 659
  • Lượt tải: 654
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.0 and up
Giới thiệu

MYAndroid Protection Antivirus là ứng dụng bảo mật toàn diện, giúp ngăn chặn virus và bảo vệ điện thoại Android của bạn.

Một số tính năng chính:

- Bảo vệ điện thoại chống lại Virus, Malware, Spyware.

- Ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu.

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

- Bảo vệ thông tin thẻ tín dụng và thông tin liên quan đến tài khoản trực tuyến.

MYAndroid Protection Antivirus For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về