Netbook Tracer

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 442,9 KB
  • Lượt xem: 462
  • Lượt tải: 454
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Netbook Tracer là một chương trình được sử dụng để theo dõi bất cứ máy tính hay laptop nào trong trường hợp bị đánh cắp. Chương trình hoạt động như một dịch vụ của Windows và khởi chạy hoàn toàn tự động. Netbook Tracer sẽ gửi các thông tin về người dùng theo một địa chỉ email cung cấp từ trước mỗi khi Windows được khởi chạy.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.