Outlook Extract Email Data Software Trích xuất địa chỉ email trong Outlook

Tải về

1 (3) Sobolsoft Dùng thử 326 Dung lượng: 20,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows

Outlook Extract Email Data Software là phần mềm mạnh mẽ để trích xuất các dòng từ email Outlook tuân theo tiêu chí nhất định của người sử dụng. Nó sẽ trích xuất email từ ứng dụng Outlook hoặc cho phép bạn lựa chọn file PST. Bạn có thể lựa chọn các folder (Inbox, Sent,…) và các trường (From hay Body) trên Outlook. Sau đó, phần mềm trích xuất toàn bộ email hoặc theo thông số khác nhau như: tất cả các dòng chứa (không chứa) văn bản xác định, chuỗi văn bản bắt đầu và kết thúc với ký tự xác định.

Các kết quả trích xuất có thể được lưu trữ thành file văn bản hoặc danh sách được phân chia bằng dấu phảy.

Outlook Extract Email Data Software

Tính năng:

 • Trích xuất email theo tiêu chí người sử dụng.
 • Trích xuất từ ứng dụng hoặc file PST.
 • Cho phép lựa chọn folder folder (Inbox, Sent,…) và các trường (From hay Body).
 • Hỗ trợ Outlook 2000 trở lên (không gồm Outlook Epress).
 • Giao diện dễ sử dụng.

Đặng Hương

1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 20,3 MB
 • Lượt xem: 338
 • Lượt tải: 326
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về
Tìm thêm: Outlook

Có thể bạn quan tâm