Outlook Email Extractor Trích xuất địa chỉ Email từ Outlook

Tải về

3 (1) LantechSoft Dùng thử 858 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Outlook Email Extractor trích xuất địa chỉ email từ Microsoft Outlook và tập tin (.PST) của Microsoft Outlook.

Có thể trích xuất địa chỉ email từ thư mục cá nhân và thư mục con như Drafts, Inbox, Deleted Items, Sent Items, Outbox, Contacts,… Cho phép bạn thêm nhiều file .PST hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất địa chỉ email.

Tự động loại bỏ địa chỉ email trùng lặp. Hỗ trợ lọc địa chỉ email qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả email không mong muốn. Địa chỉ email sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Outlook Email Extractor

Một số tính năng chính:

- Trích xuất địa chỉ email từ thư mục cá nhân và thư mục con.

- Tự động loại bỏ địa chỉ email trùng lặp và cung cấp bộ lọc.

- Giải nén phần mềm nhanh chóng.

- Trích xuất từ nhiều tập tin PST.

- Địa chỉ email sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0, Microsoft Outlook.

- Windows 2000/2003/XP/Vista/7.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 916
  • Lượt tải: 858
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm