oXygen XML Editor

Tải về
3 (1) SyncRO Soft Dùng thử 543 Dung lượng: 97,6 MB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

oXygen XML Editor là phần mềm đơn giản để sử dụng XML Editor, XSLT/XQuery Debugger và Profiler. Nó cung cấp các thiết bị để làm việc với một loạt các tiêu chuẩn XML: chỉnh sửa và chuyển đổi XML, phát triển XML Schema, thực hiện và gỡ rối XSLT/ XQuery/ XPath

Một số tính năng chính:

 • Edit và xác nhận hỗ trợ cho XML Schema (hình ảnh biểu đồ), Relax NG (hình ảnh biểu đồ), NRL, DTD, Schematron.
 • Chuyển đổi từ DTD, Relax NG hoặc một tập các tài liệu XML Schema, DTD hoặc Relax NG.
 • Tạo ra tài liệu HTML từ XML Schemas.
 • Hỗ trợ tốt nhất các yếu tố nội dung cung cấp, thuộc tính, giá trị (xử lý tài liệu tham khảo ID....).
 • Biên tập XSLT 1.0 và XSLT 2.0, xác nhận, chuyển đổi, gỡ lỗi.
 • Chỉnh sửa, xác nhận và hỗ trợ chuyển đổi XPath 1.0
 • Hỡ trợ gỡ lỗi XSLT bằng cách sử dụng Xalan và Saxon như bộ vi xử lý XSLT.
 • Xem trước các kết quả chuyển đổi XHTML, XML.
 • Hỗ trợ cho bộ xử lý định dạng đối tượng bên ngoài XML Diff và Merge.
 • Định dạng và thụt lề của các tập tin XML.
 • Dễ dàng theo dõi lỗi - xác định vị trí các nguồn lỗi bằng cách nhấp vào nó.
 • Liên kết với các vị trí chính xác trong đặc điểm kỹ thuật cho các lỗi XML Schema.
 • Hỗ trợ cho các tập tin chỉnh sửa từ xa qua FTP, HTTP/WebDAV và HTTPS/WebDAV.
 • Hỗ trợ Unicode và đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc.
 • Kiểm tra chính tả.
 • Có thể được sử dụng như ứng dụng desktop độc lập, chạy qua Java Web Start hoặc như là một plugin của Eclipse.
 • Hỗ trợ các nền tảng: Windows, Mac OS X, Linux và Eclipse.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 97,6 MB
 • Lượt xem: 615
 • Lượt tải: 543
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế