Phần mềm quản lý Bar - Cafe

Tải về

3 (1) Công ty cổ phần Phần mềm Trung Việt Dùng thử 2.223 Dung lượng: 70,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

TVSCF - Phần mềm quản lý sử dụng cho các Quán Bar, Cafe, nhà hàng với đặc trưng quản lý nổi bật là quản lý dịch vụ theo bàn, theo khu vực, theo thời gian và theo đối tượng. TVSCF với giao diện trực quan, thân thiện giúp cho người quản lý dễ dàng trong việc phục vụ món, chuyển đổi bàn, chuyên đổi khu vực và tính tiền dịch vụ :

 • Quản lý dịch vụ chi tiết (số lượng, giá cả, khuyến mãi…) đến từng bàn, phòng, khu vực
 • Quản lý thời gian sử dụng dịch vụ của từng bàn, phòng, khu vực
 • Quản lý giá cả theo thời điểm được cung cấp (ngày, đêm, ngày lễ, ngày thường)
 • Công tác tách, nhập, chuyển phòng, chuyển bàn linh hoạt
 • Quản lý lượng hàng hoá bán ra và kinh phí thu về tương ứng chi tiết tới từng nhân viên, từng ca trực.
 • Quản lý chính xác lượng hàng tồn kho, lượng hàng hoá đã cung ứng trong ngày
 • Quản lý thu – chi tiền mặt, Chấm công nhân viên
 • Tự động sao lưu dữ liệu mỗi lần khởi động chương trình
 • Truy cập và quản lý từ xa qua Internet
 • Quản lý và điều hành trên điện thoại di động

Chi tiết về tính năng sản phẩm:

Chức năng quản lý

 • Quản lý công tác phục vụ khách hàng với giao diện trực quan
 • Quản lý hóa đơn dịch vụ đã phục vụ khách hàng theo từng bàn
 • Quản lý phiếu thu, phiếu chi trực tiếp và gián tiếp
 • Quản lý công tác nhập hàng
 • Quản lý khách hàng VIP với chế độ phục vụ đặc biệt về vị trí và giá cả
 • Quản lý hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quà tặng cho khách hàng
 • Quản lý việc tương tác với bếp - khu chế biến
 • Quản lý giao dịch bằng máy tính bảng, Smartphone
 • Quản lý điều hành từ xa

Hệ thống báo cáo

 • Báo cáo hiện trạng khách hàng - Báo cáo nhanh số lượng bàn đang sử dụng và dịch vụ chi tiết của từng bàn.
 • Báo cáo nhập - xuất hàng hóa
 • Báo cáo nhập hàng tổng hợp và chi tiết
 • Báo cáo hàng hóa đã bán trong ngày
 • Báo cáo tiền bán hàng trong ngày
 • Báo cáo Thu - Chi tiền mặt
 • Báo cáo việc sửa hóa đơn nhập hàng - Quản lý và giám sát việc thay đổi, cập nhật hóa đơn nhập hàng của người dùng
 • Báo cáo việc sửa hóa đơn dịch vụ - Quản lý và giám sát việc thay đổi, cập nhật hóa đơn dịch vụ của người dùng

Hệ thống danh mục

 • Quản lý danh mục nhóm hàng hóa
 • Quản lý danh mục hàng hóa
 • Quản lý danh mục nguyên liệu
 • Quản lý danh mục đơn vị tính
 • Quản ly danh mục kho hàng
 • Quản lý danh mục nhân viên
 • Quản lý danh mục khu vực
 • Quản lý danh mục bàn

Quản trị hệ thống

 • Quản lý công tác đăng nhập vào phần mềm
 • Quản lý tài khoản người dùng
 • Quản lý nhóm tài khoản, phần quyền sử dụng
 • Chấm công nhân viên
 • Quản lý Cơ sở dư liệu, sao lưu tự động, phục hồi khi có sự cố

Theo trungvietsoftware

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng:

3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế