Phần mền kế toán AMS Vatel

Tải về
2,8 (5) Công ty Cổ phần viễn thông Vạn Xuân Dùng thử 2.030 Dung lượng: 99 MB Ngày: Yêu cầu: Windows
Vatel AMS (Acounting Management System) là một phần mềm chuyên dụng cho việc quản trị tài chính bao trùm lên tất cả các loại hình doanh nghiệp từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng đến các doanh nghiệp xây lắp.

Sản phẩm được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về mặt lý thuyết cũng như các ứng dụng thực tế. Đây là kết quả của một công trình khoa học dưới sự hợp tác của các chuyên gia đầu ngành về tài chính và các kỹ sư lập trình giỏi.

Sản phẩm được sự đầu tư và cung cấp các giải pháp hiện đại về mô hình quản trị tài chính của các nước tiên tiến trên thế giới.

Đặc điểm nổi bật của Vatel AMS

* Cập nhật dữ liệu nhiều nơi – khai thác dữ liệu nhiều nơi: Với kiến trúc Client/Server, Vatel AMS cho phép người dùng cập nhật dữ liệu tại nhiều địa điểm khác nhau và đồng thời có thể truy cập vào hệ thống để khai thác tại mọi nơi khác nhau trên thế giới nhờ các môi trường mạng LAN, WAN hay Internet.

* Vatel AMS tự động định khoản cho người dùng theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, tính năng này giúp cho người dùng giảm thiểu được việc nhập liệu, hệ thống đảm bảo tính chính xác.

* Bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.

* Kết xuất dữ liệu báo cáo thuế dễ dàng: Chỉ cần một click chuột bạn sẽ gửi được toàn bộ dữ liệu báo cáo thuế từ phần mềm Vatel vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

* Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh, chính xác nhờ sự kết hợp xử lý trên cả Client và Server.

* Cho phép quản lý được lượng dữ liệu lớn: Nhờ chiến lược sao lưu/phục hồi dữ liệu hợp lý, Vatel AMS cho phép cập nhật lượng chứng từ, hoá đơn lên đến 10 triệu bản ghi hàng năm mà vẫn an toàn và đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng.

* Giao diện Vatel AMS thân thiện với người dùng: Cùng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ triển khai của Vatel, người dùng sẽ nhanh chóng nắm bắt cách dử dụng Vatel AMS.

* Ngoài khả năng đáp ứng tất cả các nghiệp vụ kế toán hiện hành, Vatel AMS còn là một nhà tư vấn đắc lực cho nhà các nhà quản lý đưa ra các quyết định cho sản xuất và kinh doanh nhờ hệ thống các biểu đồ thể hiện dòng dữ liệu theo thời gian, qua đó nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được sự tăng trưởng của từng loại đối tượng và có các sách lược tương ứng.

* Vatel AMS cho phép lọc, tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào. Có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã, tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại. Cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ.

* Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) Vatel AMS cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp có thể xem được chi tiết các chứng từ phát sinh tạo ra số liệu đó, cũng như có thể truy ngược về chứng từ gốc để xem hoặc điều chỉnh nếu cần. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho người sử dụng khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

* Tất cả báo cáo đều có thể lọc số liệu theo nhiều tiêu thức khác nhau. Kết xuất báo cáo ra nhiều dạng file như: pdf, xls, html, xml.

* Vatel AMS cập nhật Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

* Vatel AMS tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán và luôn cập nhật theo các chế độ kế toán mới nhất do Bộ tài chính ban hành.

Các chức năng cơ bản của Vatel-AMS

* Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi.

Theo dõi thu chi tồn quỹ, kết xuất các báo cáo liên quan.

Cho phép nhập nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu.

Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân hàng.

* Kế toán tài sản cố định

Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.

Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm.

Tự động trích khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.Người dùng có thể thực hiện trích khấu hao thủ công mà chương trình vẫn theo dõi được khấu hao.

Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết khấu hao...

Kế toán thành phẩm và giá thành.

Tập hợp chi phí (chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung) của từng phân xưởng hay công trình.

Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định mức hoặc hệ số.

Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp người dùng định nghĩa.

Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian trong dây chuyền để xác định giá thành của thành phẩm cuối cùng, giải quyết được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất.Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành kế hoạch.Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên quan

* Kế toán thành phẩm và giá thành


Tập hợp chi phí (Chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung) của từng phân xưởng hay công trình.

Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định mức hoặc hệ số. Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp người dùng định nghĩa.

Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian trong dây chuyền để xác định giá thành của thành phẩm cuối cùng, giải quyết được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất.

Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành kế hoạch.

Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên quan.

* Kế toán vật tư hàng hóa

Lập và in cacs phiếu nhập xuất hàng hoá, vật tư, thành phẩm.

Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng.

Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhau.

In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hoá theo tài khoản.
Lập và in các loại phiếu nhập xuất kho hàng hoá, vật tư, thành phẩmTheo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàngTự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhauIn thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.

* Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.

Kết xuất các bảng báo cáo hàng hóa dịch vụ mua vào.

Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.

Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo liên quan.

*Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Lập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu.

Kết xuất báo cáo hàng hóa dịch vụ bán ra.

Theo dõi công nợ phải thu theo nguyên tệ và nhiều ngoại tệ khác.

Kết xuất các báo cáo liên quan

* Kế toán tài khoản ngoài bảng

Lập và lưu trữ các phiếu liên quan đến tài khoản ngoài bảng.

Tự động kết xuất lên bảng cân đối kế toán

* Kế toán tổng hợp

Cho phép nhập và in tất cả các bút toán kết chuyển, điều chỉnh và tổng hợp.

Sổ sách kế toán (Sổ cái, sổ chi tiết, bảng cân đối tài khoản, các sổ nhật ký,…).

Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính,…).

Báo cáo thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, Bảng kê chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào có hoá đơn, Kết xuất dữ liệu báo cáo thuế,... ).

Cập nhật chứng từ.

* Kế toán dự án

Lập dự án

Lập kế hoạch thu, chi cho dự án

Phân bổ các khoản thu, chi của dự án vào ngân sách

Duyệt kế hoạch thu, chi dự án

Theo Vatel

2,8 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm