Fast Accounting Online Phần mềm kế toán Online

Truy cập
3 (1) Fast Miễn phí 231

Fast Accounting Online là phần mềm kế toán dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những công ty làm dịch vụ kế toán. Phần mềm cung cấp các gói dịch vụ khác nhau, phù hợp với từng mô hình kinh doanh riêng.

Giao diện Fast Accounting Online
Tải
Fast Accounting Online - Phần mềm kế toán trên nền tảng đám mây.

Phần mềm này hoạt động dựa trên điện toán đám mây, nên bạn có thể sử dụng làm việc mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm phụ trợ nào. Ngoài ra, bạn có thể chạy Fast Accounting dưới dạng ứng dụng, phần mềm này hỗ trợ tới 16 phân hệ.

Các gói sản phẩm trong Fast Accounting Online

 • Dịch vụ: Phù hợp cho những mô hình công việc như: Văn phòng luật sư, tư vấn, đại lý bán vé máy bay...
 • Thương mại: Dành cho những công ty chuyên tính toán hàng tồn kho, theo dõi ngoại tệ.
 • Xây lắp: Thích hợp với các công ty xây dựng, cần theo dõi quản lý dự án, công trình.
 • Sản xuất: Chuyên dành cho các công ty sản xuất, có tính giá thành sản phẩm, theo dõi hàng tồn kho.

Phần mềm Fast Accounting Online có 10 phân hệ

 • Quản trị hệ thống.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán vốn bằng tiền.
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán tài sản cố định..
 • Kế toán công cụ dụng cụ.
 • Kế toán chi phí và giá thành xây lắp.

Báo cáo giá thành
Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư.

Tính năng mới trong phần mềm Fast Accounting Online

Phân hệ hệ thống

 • Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ kho.
 • Kiểm tra số liệu giữa sổ tài khoản và sổ thuế.
 • Kiểm tra nhập liệu trên sổ tài khoản và sổ kho.
 • Kiểm tra số dư tài khoản.
 • Kiểm tra khai báo mẫu bảng cân đối kế toán.

Chỉnh sửa một số mục

Tồn kho tức thời:

 • Thêm tham số để tùy chọn: Xử lý khi xuất hàng hóa, vật tư làm cho số lượng tồn kho bị âm (Không xử lý/Cảnh báo/Không cho lưu).
 • Bổ sung chức năng: Phiếu xuất bán (không xử lý cho loại 2), hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho.

Thêm hóa đơn
Giao diện thêm hóa đơn

Thanh toán chéo giữa 2 đồng tiền ngoại tệ khác nhau ở các phiếu:

 • Giấy báo nợ
 • Giấy báo có
 • Phiếu chi tiền
 • Phiếu thu tiền
 • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ (Phải thu/phải trả).

Import chứng từ với trạng thái <> 0 cho các màn hình:

 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu xuất điều chuyển
 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ
 • Phiếu thu tiền mặt
 • Phiếu chi tiền mặt
 • Phiếu kế toán tổng hợp
 • Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ
 • Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ
 • Hóa đơn dịch vụ
 • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ

Tối ưu hóa tốc độ

 • Tính giá trung bình di động.
 • Tính giá nhập trước xuất trước.
 • Sổ quỹ (in từng ngày).
 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư (lên cho nhiều vật tư).

Bổ sung khác

 • Khai báo nhóm sử dụng và phân quyền truy cập.
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại: Bổ sung phần chiết khấu trong chi tiết.
 • Khai báo người sử dụng: Chỉnh sửa 2 trường điện thoại và email.
 • In nhiều chứng từ - Phiếu chi tiền mặt: Bổ sung mẫu in Chứng từ hạch toán.
 • In nhiều chứng từ - Phiếu thu tiền mặt: Bổ sung mẫu in Chứng từ hạch toán.
 • Thư viện xuất mẫu in: In PDF, XLSX không cần phải nén.

Một số sửa lỗi

 • Báo cáo tồn kho theo tuổi: Báo cáo không lọc được theo đơn vị cơ sở.
 • Giấy báo có, Phải thu/Bút toán điều chỉnh giảm công nợ, Phiếu thu tiền mặt: Lỗi format sai trường tỷ giá.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ: Lọc số liệu từ kỳ 01/2016 - 12/2016 thì văng lỗi.
 • Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ: Lọc kỳ không có dữ liệu thì văng lỗi.
 • Tính giá trung bình: Lỗi phiếu nhập điều chuyển không áp giá chênh lệch.
 • Tính giá trung bình: Lỗi định khoản sai ở trường hợp đặc biệt.
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ: Lỗi mẫu in PDF và Excel lên số liệu sai cột so với màn hình Browse.
 • Sửa lỗi cho báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp trong khai báo lấy số liệu.
 • Sửa lỗi mẫu in Excel Hoá đơn bán khác với mẫu PDF.
 • Sửa lỗi các mẫu in Excel khi xem bản tiếng Anh.
 • Sửa lỗi In nhiều trang, trang sau mất các Header.
 • Sửa lỗi tỷ giá ghi sổ: Lỗi tài khoản tiền đang tính tỷ giá sai khi có phiếu chi loại 1 không check đích danh.
 • Sửa lỗi tính lại tồn kho tức thời.
 • Sửa lỗi file Excel trường ông/bà bị thiếu tên công ty khi xuất phiếu thu/chi.
 • Sửa lỗi layout mẫu in thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Sửa lỗi hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán khi không điều chỉnh tiền hàng mà chỉ điều chỉnh tiền thuế.
 • Sửa lỗi phiếu nhập hàng bán trả lại không cộng được thêm tiền hàng của những dòng mới.
 • Phiếu thu tiền mặt: Lỗi sai chữ tiếng Anh: Orginal voucher(s) -> Original voucher(s).
 • Tạo phiếu thu tự động: Lỗi trên các bản FAO (do thiếu trường).
 • Danh mục thanh toán: Sửa lỗi layout...
 • Lỗi khi chuyển các giao dịch vào sổ cái.
 • Sửa lỗi thư viện xuất mẫu in.
 • Sửa lỗi bảng cân đối kế toán lấy sai số dư đầu năm cho trường hợp khác năm tài chính.

Với Fast Accounting Online bạn dễ dàng điều hành công việc ở bất cứ nơi đâu, lại tiết kiệm chi phí. Khá tiện lợi phải không các bạn?

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 708
 • Lượt tải: 231
 • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm