Proxy Log Explorer Standard Edition

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 406
  • Lượt tải: 397
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Proxy Log Explorer Standard Edition là một ứng dụng phân tích dùng để quản lý hiệu quả sử dụng Internet của Proxy server. Chương trình này sẽ tạo một bản báo cáo năng động. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng nhận được gần như bất kì một báo cáo phụ nào bằng cách phải chuột vào danh mục bạn cần và chọn báo cáo phụ bạn cần. Không cần phải nói, chương trình này có thể tự động nhận dạng định dạng bản ghi file, trích xuất những file bản ghi đã đực nén, xử lý nhiều file bản ghi và tải các file bản ghi từ các nguồn khác nhau. Hệ thống bộ lọc linh hoạt sẽ cho phép bạn cấu hình Proxy Log Explorer với cách tốt nhất để chỉ những dữ liệu bạn cần mới được hiển thị trong báo cáo.

Proxy Log Explorer Standard Edition hỗ trợ nhiều hơn 5 định dạng proxy file bản ghi. Ngoài ra, chương trình này còn có giao diện thân thiện với người dùng để bạn có thể bắt đầu sử dụng chương trình ngay sau khi cài đặt chúng. Các dữ liệu có thông số sẽ được hiển thị trên các biểu đồ và bảng. Chương trình này còn có thể in các bản báo cáo.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.