RAID Monitor 3.2.3 Quản lý tình trạng RAID trên máy tính

Tải về
3 (1) Squashed Software Dùng thử 648 Dung lượng: 3,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

RAID Monitor là một tiện ích giúp quản lý tình trạng RAID của bạn. Khi phần mềm này phát hiện ra lỗi với cài đặt RAID, nó sẽ email cho bạn biết về vấn đề này.

Phiên bản mới này có:

 • Chữa lỗi sử dụng Gmail là SMTP Server.
 • Thêm lựa chọn Mail Agent.
 • Chữa các lỗi nhỏ liên quan tới UI.

Các tính năng:

Quản lý liên tiếp: RAID Monitor sẽ tự động kiểm tra tình trạng của RAID. Nếu chương trình tìm ra lỗi trong RAID, nó sẽ tạo một email thông báo cho người dùng về lỗi này.

Quản lý phần cứng: RAID Monitor hỗ trợ đầy đủ cho (Apple-supplied) card MegaRAID, và card AppleRAID mới.

Quản lý đăng nhập: RAID Monitor tự động quản lý file system.log cho các lỗi ổ đĩa. Nếu một lỗi được phát hiện, chương trình sẽ tự động.

Thông báo email: Khi phát hiện ra lỗi trong RAID, chương trình sẽ tạo một email. Cài đặt email cao cấp cho phép bạn cấu hình đầy đủ cài đặt SMTP. Tất cả các thông báo sẽ được chỉnh sửa để có thể chứa bất kì một thông tin nào.

Quản lý 24 giờ: Cứ 24 giờ, RAID Monitor sẽ lại gửi thông báo tới bạn.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.2.3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 3,7 MB
 • Lượt xem: 1.007
 • Lượt tải: 648
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm