Realtek RTL81xx Network Drivers 6.112 Driver card mạng miễn phí

Tải về
 • Đánh giá:
  3,9 ★ 53 👨
 • Phát hành:
 • Version: 6.112
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,9 MB
 • Lượt xem: 125.898
 • Lượt tải: 124.563
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1
Giới thiệu

Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000/98/ME.

Sản phẩm này được bao gồm bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế sau: US5,307,459, US5,434,872, US5,732,094, US6,570,884, US6,115,776 và US327,327,625.

Hỗ trợ: RTL8100B(L), RTL8100C(L), RTL8101L, RTL8139C(L), RTL8139C(L)+, RTL8139D(L), RTL8100(L), RTL8130, RTL8139B(L).