Realtek RTL81xx Network Drivers 6.112 Driver card mạng miễn phí

Tải về

3,9 (53) Realtek Miễn phí 125.567 Dung lượng: 4,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1

Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000/98/ME.

Sản phẩm này được bao gồm bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế sau: US5,307,459, US5,434,872, US5,732,094, US6,570,884, US6,115,776 và US327,327,625.

Hỗ trợ: RTL8100B(L), RTL8100C(L), RTL8101L, RTL8139C(L), RTL8139C(L)+, RTL8139D(L), RTL8100(L), RTL8130, RTL8139B(L).

3,9 (53) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 6.112
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 127.971
  • Lượt tải: 125.567
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm