Remote Files Server 2.4.4

Tải về
3 (1) SMRKsoft Miễn phí 698 Dung lượng: 3,2 MB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

Với Remote Files Server bạn có quyền quản lý truy cập đến tất cả các file và cho phép truy cập đến các dữ liệu chia sẻ trên mạng cục bộ hay cả trên mạng Internet. Ngoài ra Remote Files Server còn là một phần mềm Windows đặc biệt mà cho phép truy cập đồng thời đến các file chia sẻ trên một vài máy tính từ những máy tính khác trên mạng cục bộ và trên cả Internet. Đây là một số tính năng của Remote Files Server :

- Cung cấp khả năng truy cập một cách trực tiếp và an toàn và các thư mục hay các tệp tin mà ứng dụng đó đang chạy.

- Người dùng chỉ cần duy nhất một web browser cho tất cả các đối tượng.

- Tệp tin được chuyển đổi thành HTTPS một cách an toàn.

- Không yêu cầu một máy chủ trung gian nào tron phiên làm việc giữa bạn và máy chủ mà bạn kết nối đến.

- Cung cấp mẫu đơn đăng ký trực tuyến cho người dùng mới.

Tổng hợp

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 704
  • Lượt tải: 698
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức: