🖼️
🖼️
 • Adult PDF Password Recovery 2.2
 • Adult PDF Password Recovery là chương trình hủy bỏ mật khẩu cài vào file để tránh phiền phức khi mở những file tài liệu được viết dưới dạng PDF...
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Appnimi PDF Password Recovery
 • Appnimi PDF Password Recovery là một phần mềm giúp bạn lấy lại mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF, nó còn có khả năng khôi phục mật khẩu PDF phức tạp nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PDF Password Recovery
 • PDF Password Recovery 5.0 là công cụ được thiết kế để loại bỏ mật khẩu có trong file dữ liệu PDF.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Atomic PDF Password Recovery
 • Bạn đã có thể in ra các file PDF, chọn và copy dữ liệu, điền và chỉnh sửa các form mà không có hạn chế nào. Atomic PDF Password Recovery sẽ loại bỏ hoàn toàn tất cả các hạn chế của file PDF và cho phép bạn sử dụng chúng thoải mái.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Pdf Password Recovery Khôi phục mật khẩu PDF
 • Easy Pdf Password Recovery là ứng dụng được thiết kế cho phép bạn giải mã mật khẩu bảo vệ file Adobe Acrobat PDF chẳng hạn như mật khẩu của chủ sở hữu, ngăn chặn chỉnh sửa, in tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey PDF Password Recovery
 • AnyPasskey PDF Password Recovery có thể đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu của file PDF rất hiệu quả.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Recover PDF Password Khôi phục mật khẩu PDF
 • Recover PDF Password là công cụ hữu hiệu để giúp bạn khôi phục lại file PDF đã được bảo vệ bằng mật khẩu trong trường hợp bạn làm mất hoặc quên mật khẩu của nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu