🖼️
🖼️
 • Google Find My Device cho Android Tìm điện thoại Android bị mất
 • Android Device Manager, đúng như tên gọi của mình là phần mềm quản lý thiết bị Android, giúp người dùng định vị các thiết bị bị thất lạc của mình, đồng thời đảm bảo dữ liệu trên thiết bị được an toàn.
 • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Device Doctor Tự động cập nhật driver cho máy tính
 • Device Doctor 4.1 là một phần mềm thiết bị Windows ứng dụng giúp cho việc quét và kiểm tra phần cứng máy tính của bạn để xem có cập nhật driver mới dành cho các thiết bị của bạn.
 • Xếp hạng: 4 · 30 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Device Manager Plugin (32-bit)
 • Device Manager Plugin là một công cụ nhỏ hiển thị tất cả cài đặt phần cứng của bạn trên menu.
 • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Device Manager Plugin (64-bit)
 • Device Manager Plugin là một công cụ nhỏ hiển thị tất cả cài đặt phần cứng của bạn trên menu.
 • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Device Assist cho Android Trợ lý điện thoại Android
 • Device Assist for Android là ứng dụng được phát triển bởi Google hỗ trợ người dùng Nexus, Google Play edition và Android One giải quyết các sự cố gặp phải trong quá trình sử dụng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu