🖼️
  • Phát hành: Straight Back Games
  • Devour là game kinh dị kết hợp sinh tồn dành cho 1 đến 4 người chơi. Nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn một thủ lĩnh giáo phái bị ma ám trước khi cô ta đày bạn xuống địa ngục!
  • windows Version: 1.3
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 202