🖼️
🖼️
🖼️
  • Baamboozle Nền tảng game giáo dục giống Quizizz

  • Tương tự Quizizz, Baamboozle là nền tảng game giáo dục miễn phí có thể được sử dụng trực tiếp trong một buổi học. Trang web này có sẵn một thư viện gồm hàng nghìn trò chơi ở mọi môn học.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Turtle Diary Web game giáo dục và tương tác cho trẻ

  • TurtleDiary là web game giáo dục với hàng nghìn hoạt động cho trẻ em. Các trò chơi trong nền tảng này sẽ giúp hỗ trợ các kỹ năng cần thiết, đồng thời thúc đẩy niềm vui cho các bạn nhỏ.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • PBS KIDS Web game giáo dục bổ ích cho trẻ

  • PBS KIDS là một trang web giáo dục thú vị với nhiều video và trò chơi thú vị từ các nhân vật trong nhiều TV series quen thuộc như Curious George, Wild Kratts và các chương trình PBS KIDS khác.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️