🖼️
🖼️
  • Geometer's Sketchpad cho Mac Phần mềm dạy toán học

  • Geometer's sketchpad 5.06 là phần mềm dạy học, học toán rất nổi tiếng trên thế giới, dùng để mô phỏng hình học, chương trình có nhiều chức năng nổi trội hơn so với các phần mềm toán cùng loại
  • Xếp hạng: 5 33 Phiếu bầu
🖼️
  • Sketchpad Ứng dụng vẽ đơn giản

  • Sketchpad là ứng dụng vẽ đơn giản trên trình duyệt Chrome. Ngoài ra, một số tính năng của Sketchpad cũng có thể được sử dụng như một ứng dụng chỉnh sửa ảnh.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️