🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Glass Notepad
  • Như tên gọi “Glass Notepad” cho thấy, ứng dụng này có một số đồ họa phong phú và trong suốt như các cửa sổ của hệ điều hành Windows 7 hoặc Vista.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Magnifying Glass
  • Phần mềm này sẽ giúp tạo một màn hình desktop gương phóng đại để bạn có thể xem văn bản hoặc ảnh dễ dàng. Magnifying Glass sẽ tạo một icon khay hệ thống, khi kích đúp vào đó, sẽ mở nhanh chóng một cửa sổ phóng đại hình vuông...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Glass Doors Mod Mod cửa kính trong suốt
  • Glass Doors Mod 1.16.2 là một bản Mod tưởng chừng như khá đơn giản nhưng lại mang tính cách mạng được thêm vào trò chơi - chế tạo cửa kính trong suốt.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️