🖼️
🖼️
 • Kahoot! Tạo câu hỏi trắc nghiệm online
 • Kahoot! là trang web tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm đơn giản, được sử dụng để củng cố lại kiến thức của học sinh, đánh giá bài học, hoặc đóng vai trò như một trò chơi để tạo hứng thú trong học tập.
 • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Gimkit Trò chơi học tập tương tác giống Kahoot
 • Gimkit là web tạo trò chơi học tập giống Kahoot và Quizizz. Ngoài dùng cho lớp học, giáo viên cũng có thể sử dụng nền tảng này làm bài tập về nhà. Các bài tập này sẽ được chấm điểm tự động.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Hướng dẫn sử dụng Kahoot dành cho giáo viên
 • Kahoot là nền tảng dựa trên trò chơi, giúp áp dụng công nghệ vào giáo dục trong trường học. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo Kahoot trên trình duyệt và ứng dụng điện thoại.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
  🖼️