🖼️
🖼️
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

  • Microsoft tung ra bản .NET Framework 3.5 chính thức để cài đặt và cập nhật cho Windows XP, Vista và Windows Server 2003, .NET Framework 3.5 là chương trình hỗ trợ cho các ứng dụng .NET ...
  • Xếp hạng: 4 402 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Metasploit Framework Kiểm tra lỗi hệ thống

  • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra, tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • OpenWeb Framework (OWF)

  • Nằm trong chương trình cải tiến sản phẩm, Oweb Core Team đã nỗ lực không ngừng để nâng cấp, bổ sung tính năng, kết quả là phiên bản Oweb 4.6 với việc tích hợp thêm rất nhiều tính năng mới và cải tiến những tính năng hạn chế trong phiên bản trước.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu